VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

Genom att prenumerera på Mized så godkänner du nedanstående villkor och integritetspolicy mellan dig och Mized/ Sandström Group AB (org.nr 556937-7582).

VAD ÄR MIZED?


Mized är en app för träning, med ett stort antal färdiga träningsprogram för olika mål och i olika nivåer. Programmen är upplagda med progression, vilket innebär att din träning med Mized kommer att bli styrd och varierad med fokus på att utveckla dina förmågor inom valt träningsområde. I Mized kommer det hela tiden att adderas nya träningsprogram, vilket innebär att appen kommer att erbjuda dig fler och fler möjligheter till programmerad träning under din abonnemangstid. Mized är ett registrerat varumärke (PRV, 2017). Mized ägs och drivs av Sandström Group AB (org nr 556937-7582), Box 17185, 104 62 Stockholm, Sverige. Copyright 2017, Sandström Group AB. Alla rättigheter förbehålls.

ABONNEMANG


Appen Mized laddas ned utan kostnad från t ex App Store eller Google Play. Då har du Free-access, och redan då ingår ett antal hela träningsprogram. För att få tillgång till HELA Mized, med samtliga program, behöver du ett Premium-abonnemang. Det skaffar du här eller om du tidigare gjort detta via App Store/Google Play.

Du kan abonnera på tre olika Premium-versioner:

Löpande abonnemang

3-månaders abonnemang

12-månaders abonnemang

Om en abonnent på Mized handlar i strid med villkoren i detta avtal eller på annat sätt missbrukar avtalsvillkoren har Mized/Sandström Group AB rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och att därmed avsluta prenumerationen.

Om du tidigare har tecknat ditt abonnemang hos Apple/Google så är det kopplat till ditt Apple-ID eller Google-konto. Du kan i alla dina enheter som är knutna till ditt Apple-ID eller Google-konto logga in med din användare och komma åt din träning. Om du loggar in i appen på en ny telefon behöver Premium-användare återställa köpet för att sedan aktivera Premium igen. All data kring din användare finns sparad i loggen och syns när du väl loggat in igen. Det går inte att föra över ett abonnemang från Android till iOS (eller omvänt) utan du behöver starta en ny prenumeration på den nya enheten. Stöter du på eventuella problem med detta kan du kontakta support@mized.se

Ibland kan du behöva hantera ditt pågående abonnemang. Kan vara att du bytt telefon och behöver återställa eller att dina kortuppgifter behöver uppdateras. Detta gör du då beroende på var du köpt dit abonnemang.
Har du köpt abonnemanget via mized.se så klickar du här och loggar in.
Om du tidigare har tecknat ditt abonnemang hos Apple/Google så är det kopplat till ditt Apple-ID eller Google-konto.

Ångerrätt

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Från dagen som du har startat din prenumeration tillsammans med Mized/ Sandström Group AB  har du 14 dagar ångerrätt. Du ångrar ditt köp genom att kontakta oss på info@mized.se. Vi återbetalar och avslutar din automatiska debitering och du betalar motsvarande 1 månadsavgift. 

Betalning och säkerhet

Om du väljer att prenumerera på Mized Premium kommer köpet debiteras dig i enlighet med den betalningsform du valt. Prenumerationen kommer att förnyas automatiskt i samband med att den går ut. Alla priser är inklusive 25% moms. Kortbetalningar görs via vår säkra betalningspartner Swedbank Pay. Informationen lagras inte av Mized/ Sandström Group AB utan skickas endast vidare till kortföretaget. Om den automatiska debiteringen för ett abonnemang inte går igenom trots upprepade försök under 7 dagar förbehåller vi oss rätten att avsluta din prenumeration. Tillfälligt nedsatt pris för prenumeration i kampanjer gäller alltid för första köptillfället, och övergår sedan till ordinarie pris när prenumerationen förnyas.

 
 

AVSLUTA PRENUMERATION PÅ MIZED.SE
 (Kommer snart)

Om du har tecknat en prenumeration på Mized Premium på Mized.se så är det där du avslutar eller förändrar din prenumeration. Logga in på mized och följ sedan dessa steg:

1. Klicka här för att logga in med din användar

2. Gå till Hantera dina abonnemang

3. Välj ditt nuvarande abonnemang och följ instruktionerna.

AVSLUTA PRENUMERATION - IOS


Om du tidigare har tecknat en prenumeration på Mized Premium hos Apple så är det där du förändrar din prenumeration, inne i iTunes Store & App Store via ditt personliga Apple ID-konto. För att ändra dessa gör du så här: På din iPhone går du in i “Inställningar” och följer sedan dessa steg:

1. Välj ‘iTunes och App Store’

2. Välj “Apple-ID”

3. Välj “Visa Apple-ID” in pop up-fönstret

4. Välj “Prenumerationer”

5. Hitta din prenumeration på Mized och välj “Ändra”

6. Välj “Avsluta prenumeration”

AVSLUTA PRENUMERATION - ANDROID


Om du tidigare har tecknat en prenumeration på Mized Premium hos Google så är det där du förändrar din prenumeration, inne i Google Play Store. För att ändra dessa gör du så här:

1. Gå in i Google Play Store

2. Klicka på “Meny” / “Mina appar” / “Prenumerationer”

3. Hitta din prenumeration på Mized och klicka på den

4. Välj “Avsluta”

 

RÄTTIGHETER TILL MATERIAL


Mized/Sandström Group AB äger rättigheterna till allt material i appen, såsom till exempel träningsprogram, bilder och lagrad information. Detta material får ej delas, återanvändas, avbildas, spridas eller på annat sätt användas av annan part än Mized/Sandström Group AB, om så ej har särskilt överenskommits via skriftligt, undertecknat avtal. Användaren får endast använda appens innehåll privat och inte ställa det till allmänhetens förfogande. Det är inte tillåtet att mot betalning eller utan betalning överlåta, offentliggöra, licensiera eller sälja appen till tredje part eller på annat sätt utnyttja appen kommersiellt. Det är inte tillåtet att ändra, anpassa eller översätta appen, skapa arbeten som härletts från appen, dekompilera, baklängeskonstruera eller disassemblera appen eller på annat sätt försöka ta reda på appens källkod.

INTEGRITETSPOLICY


Vi på Mized är väldigt glada över att du är intresserad av appen. Att skydda användarnas personuppgifter vid hantering av dessa uppgifter är viktigt för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder appen. Mized/Sandström Group AB ska ge abonnenterna nödvändig information om uppdateringar och andra förändringar av appens funktionalitet, innehåll, eventuella avtals- och prisförändringar och liknade. Som prenumerant av Mized ansvarar du för att ha aktsamhet kring inloggningsuppgifter samt lösenord till appen och att inte sprida dessa till tredje part.

 

Varför har vi personuppgifter om dig?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut, samt givetvis för att kunna säkerställa att din användning av Mized fungerar. Vi har ej betalningsinformation (kortuppgifter, osv) om dig, enbart uppgift om aktiv status (Free eller Premium). 

 

Vilka personuppgifter har vi om dig?

Vi kan ha dessa uppgifter om dig: 

Namn

Mailadress

Adressuppgifter

Telefonnummer

Ålder

Kön

Vikt

Aktivitetslogg

Hur använder vi dessa uppgifter?

Mized behöver dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och fortlöpande utveckla den tjänst du har köpt.

Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Dina personuppgifter finns tillgängliga för anställda och medarbetare inom Mized/Sandström Group AB AB samt våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling och support för våra system och tjänster för Mized-appen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Mized/Sandström Group AB.

 

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter hos Mized/Sandström Group AB? 

Det svenska företaget, Sandström Group AB är registeransvarig för de personuppgifter som du anförtrott till Mized och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser:

Sandström Group AB 

Box 17184 

104 62 Stockholm

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: SE556937758201 

Auktoriserad representant: Hans Renman

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras på servrar inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). 

 

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. 

Hur gör du för att få ta del av de uppgifter vi har om dig?

Om du vill ta del av de uppgifter vi har om dig, så kontaktar du helt enkelt oss, som skickar dig dina personuppgifter. Du når oss via e-post: info@mized.se

 

Personuppgiftsombud: 

Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan alltid kontakta vårt personuppgiftsombud på info@mized.se

 

Rätt till dataportabilitet: 

Vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande, i samband med att du godkänner våra användarvillkor. Du har rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt format skickat till dig eller en annan part. Det innefattar i så fall endast de personuppgifter du har delgett oss.

 

Hur kan jag få mina uppgifter korrigerade?

Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter. Om du vill korrigera några av dina personuppgifter, kan du alltid kontakta vårt personuppgiftsombud på info@mized.se

 

Hur kan jag få mina uppgifter raderade?

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av följande situationer:

- du har ett pågående supportärende 

- du har ett pågående abonnemang/prenumeration

- du misstänks för att ha missbrukat våra tjänster under de senaste 12 månaderna

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi behöver hantera dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Som en service till våra kunder raderar vi aldrig personuppgifter, detta för att förenkla för återkommande kunder, som då har tillgång till sina tidigare uppgifter, mm. 

 

Klagomål

Om du skulle ha några klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

Frågor

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, etc - tveka inte att kontakta oss på info@mized.se

AVSKRIVNING AV ANSVAR


Mized/Sandström Group AB tar inte ansvar för eventuella fysiska eller psykiska skador som eventuellt kan uppkomma i samband med användning av appen. Samtliga användare rekommenderas att göra en fullständig hälsoundersökning innan man börjar använda appen och att alltid omedelbart kontakta hälso-/sjukvård vid tecken på smärta, yrsel, andnöd, bröstsmärtor, domningar, onormal trötthet eller andra symtom som abonnenten kan uppleva i samband med användningen av appen eller som abonnenten bedömer kan hänföras till användningen av appen, samt att i anslutning till detta omedelbart upphöra att följa programmen i appen.

TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST


Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal, dess villkor samt på parternas avtalsförhållande. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal, dess villkor och avtalsförhållande skall lösas i allmän, svensk domstol.

INFORMATION, KONTAKT OCH SUPPORT


För information om Mized hänvisas till www.mized.se
För kontakt med Mized hänvisas till: info@mized.se
För supportfrågor hänvisas till: support@mized.se